Παλουκόσελα


Παλουκόσελο χωρίς offset με πολύ χαμηλό βάρος και δυνατότητα επιλογής σκληρότητας Εμπνευσμένο, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην…
Παλουκόσελο χωρίς offset με χαμηλό βάρος και υψηλή απορροφητικότητα. Εμπνευσμένο, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ελλάδα 100%…