Εγγύηση

Πλαίσια

Τα πλαίσια μας καλύπτονται με εγγύηση εφ΄ όρου ζωής.

Εξαρτήματα

Τα εξαρτήματα μας καλύπτονται με εγγύηση δύο ετών.

Όροι Εγγύησης

Οι παρακάτω όροι εγγύησης ισχύουν σε κάθε περίπτωση:

 • Η εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα και ελλαττωματική υλικά ισχύει για τον αρχικό ιδιοκτήτη. Η διάρκεια της εγγύησης ξεκινά με την αγορά του προϊόντος από τον τελικό πελάτη και χρήση της μπορεί να γίνει μόνο με την προσκόμιση με της γνήσιας απόδειξης αγοράς.
 • Για το χρώμα και τα αυτοκόλλητα δίνεται εγγύηση 2 ετών
 • Η εγγύηση ακυρώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Κακή χρήση/κατάχρηση του προϊόντος
  • Χρήση του προϊόντος διαφορετική από την προοριζόμενη
  • Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας (π.χ. λανθασμένη σύσφιξη)
  • Αμελής ή και λανθασμένη συντήρηση
  • Φθορές από ατυχήματα ή πτώσεις
  • Μετατροπές στο προϊόν ή τις προδιαγραφές του (χρώμα, αλλαγές στη γεωμετρία, απαράδεκτες προσθήκες)
  • Επισκευές από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές
 • Για εξαρτήματα κατασκευασμένα από τρίτους ισχύουν πάντα οι όροι εγγύησης του αντίστοιχου κατασκευαστή. Οι περιπτώσεις εγγύησης που αφορούν τέτοια εξαρτήματα θα πρέπει να αναλαμβάνονται από τα τεχνικά κέντρα των αντίστοιχων κατασκευαστών.

Πολιτική Αντικατάστασης σε περίπτωση Ατυχήματος

Οποιοδήποτε πλαίσιο ή εξάρτημα έχει εμπλακεί σε ατύχημα και κρίνεται ως μη-επισκευάσιμο, θα αντικατασταθεί εξ' ολοκλήρου με έκπτωση 40% επί της τρέχουσας τιμής του προϊόντος. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να μας αποστείλει το κατεστραμμένο πλαίσιο ή εξάρτημα προκειμένου να δικαιούται τη συγκεκριμένη έκπτωση.